Startersbegeleiding

Startersbegeleiding

Bij het opstarten van een eigen zaak komt heel wat kijken. Wij helpen u in het maken van de juiste keuze tussen het oprichten van een éénmanszaak of vennootschap. Ook voor het opstellen van het vereiste financieel plan kunt u bij ons terecht. Tenslotte vervullen wij ook voor u de verdere administratieve verplichtingen zoals de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) en de eventuele registratie bij de BTW administratie.

Accountancy

Bij ons zit uw boekhouding in goede handen. Naast het inboeken van facturen, het verwerken van financiële verrichtingen en het opstellen van de jaarrekening kunnen wij u bijkomend begeleiden en adviseren om meer inzicht in uw cijfers te verwerven zodat u als bedrijfsleider de juiste beslissingen kan nemen. Door u toegang te verlenen tot ons digitaal platform krijgt u eveneens de mogelijkheid om uw resultaten, openstaande facturen en historieken in real time te consulteren.

accountancy
Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit (BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, registratie- en successierechten,…) staat gekend als een complexe materie. Dankzij een intensieve permanente bijscholing kunnen wij u ondanks de continu wijzigende wetgeving op een correcte manier adviseren. Wij kunnen voor u de verschillende fiscale aangiftes tijdig en correct indienen. Daarenboven zullen wij steeds op zoek gaan om de meest fiscaal gunstige weg te bewandelen zodat u niet meer betaald dan nodig is. Tenslotte kunnen wij u ook bijstaan bij eventuele fiscale controles zodat uw rechten gevrijwaard blijven.

Vermogens- & successieplanning

Als bedrijfsleider van een onderneming heeft u ongetwijfeld de bedoeling een vermogen op te bouwen. Heeft u al nagedacht wat er in een latere fase met dit vermogen zal gebeuren. Wij bekijken met u wat de mogelijkheden zijn om uw vermogen te beschermen en volledig of gedeeltelijk over te dragen. Door tijdig strategische stappen te ondernemen gunt u uw nabestaanden bovendien een mooi fiscaal voordeel. Daarenboven draait het bij successieplanning niet altijd om geld. Door een zorgvolmacht op te stellen kan je hiermee op voorhand de regels over het beheer van je vermogen verzekeren zodat je maximaal beschermd bent tegen onverwachte gebeurtenissen.

Successieplaning
Overname

Overname | reorganisatie | vereffening

Wenst u een bedrijf over te nemen, over te laten al dan niet gedeeltelijk of te stoppen? Welke ook de uitdaging is, wij helpen,  begeleiden en adviseren u hierin. Wij helpen u in uw zoektocht naar een geschikte overnemer of schuiven mee, indien gewenst, aan de onderhandelingstafel om uw belangen te verdedigen bij een overname. Ook bij de stopzetting van een onderneming kunnen wij u als vereffenaar bijstaan en alle stopzettingsformaliteiten voor u vervullen.

Ondernemingscoach

Het resultaat berekenen van je onderneming is één, maar bij velen stopt het hierbij. Wij helpen u inzicht te verwerven in de inhoud van jouw cijfers. Dit is van essentieel belang om uw resultaat in de toekomst te behouden en te verbeteren.  We analyseren samen met u de resultaten van het huidige jaar en vergelijken deze met voorgaande jaren om op basis hiervan de juiste rapporten te kunnen opstellen die voor uw bedrijfsbeleid belangrijk zijn.

ondernemingscoach